11-juli boodschap N-VA Oostkamp

Op 8 juli 2022

Beste vrienden en vriendinnen,

Het is weer zover. De belangrijkste feestdag staat voor de deur. 11 juli 1302 ligt al heel lang achter ons maar het lijkt erop dat we toch nog moeten blijven strijden voor onze Vlaamse identiteit. Zodat we onze eigen bonen kunnen doppen en de gigantische geldstromen van ons richting Wallonië een halt kunnen toe roepen. Hopelijk kunnen we in 2024 grote stappen zetten richting confederalisme zodanig dat we onze hoge levensstandaard kunnen blijven handhaven.

We zijn de laatste maanden terug naar het nieuwe normaal geëvolueerd. Maar we zijn er nog lang niet want de coronacijfers zijn de laatste dagen weer sterk in stijgende lijn. Enkel een verder uitrol van de boostervaccinatie zal ons blijvend kunnen beschermen tegen ernstige symptomen of zelfs erger. Dus hopelijk maakt de bevoegde minister er eindelijk werk van en is hij weer niet te laat.

Nu de covidcrisis toch voor een groot deel onder controle is krijgen we jammergenoeg te maken met de volgende. Nu zitten we met een energie- en Oekraïnecrisis.

 Wat de energiecrisis betreft is het heel erg jammer dat de regering voornamelijk degenen die werken en ondernemen andermaal in de kou laten staan. Ook moet Vivaldi beseffen dat enkel inzetten op groenen energie niet de juiste oplossing is. De bevoorrading en betaalbaarheid blijven hoogst onzeker dus daarom pleiten we voor een betaalbaar energiebeleid MET kernenergie. Gelukkig is deze week de beslissing gevallen dat kernenergie ook onder de duurzame groenen energie valt.

Wat de Oekraïnecrisis betreft moete we de mensen helpen die we kunnen helpen zonder te blijven centen uitdelen want het begrotingstekort is reeds onoverzienbaar en wordt alleen maar groter. En hopelijk komen de verantwoordelijken snel bij zinnen zodanig dat de oorlog zo snel mogelijk stopt want dit is de enige oplossing voor alle oorlogsvluchtelingen.

In Vlaanderen zijn we gelukkig heel wat beter bezig al moeten we op bepaalde gebieden ook nog een tandje bijsteken. Zo moet op onderwijsvlak de lat nog heel wat hoger. Zo is het maar normaal dat er een verplichte taaltest is bij de kleuters. Het is taal die ons verbindt en die ervoor zorgt dat er geen achterstand opgebouwd wordt.

Het onderwijsniveau moet duidelijk omhoog zodat we onze vroegere plaats aan de wereldtop terug kunnen innemen. Want als we verder inzetten op het bepamperen en enkel het goed voelen in klas zoals sommige onderwijsbobo's willen dan gaan we onherroepelijk verder de dieperik in.

En laat leerkrachten zich bezighouden met hun kerntaken waarbij respect voor hen van het grootste belang is.

Verder moet onze partij zich stilaan voor bereiden op de verkiezingen van 2024. Zowel federaal, Vlaams als lokaal moeten we ons verder verankeren. 

Wat onze gemeente Oostkamp betreft doen onze vier gemeenteraadsleden hun uiterste best door heel wat voorstellen te doen, daarbij ondersteund door een goed draaiend afdelingsbestuur. Deze voorstellen worden door de meerderheid vaak niet weerhouden en als ze dit al doen steken ze de pluimen op hun eigen hoed. Maar we blijven de zittende meerderheid en burgemeester op de proef stellen met goede voorstellen en opbouwende kritiek. Zo kunnen we in oktober 2024 de absolute meerderheid breken, politieke diversiteit garanderen en nadien mee besturen. 

Als slot weten jullie dat we de lokale gemeenschappen hoog in het vaandel dragen. Ze zijn de basis van het Vlaamse sociale weefsel. We moeten met en niet naast mekaar leven. We hebben als Vlaanderen en Oostkamp heel wat troeven maar laat ons vooral vandaag samen de Vlaamse feestdag vieren.

Ik wens jullie een schitterende vakantie toe en geniet van alles wat jullie doen.

Met Vlaamse groeten,

Declerck Robin

Voorzitter N-VA Oostkamp

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is