Gemeenteraadsnieuws december 2022

Op 20 december 2022

De laatste gemeenteraad van het jaar stond vooral in het teken van de centen van onze gemeente en de reorganisatie van de recyclageparken. Lees er hieronder meer over:

Bedreigen te duur uitvallende projecten de financiële gezondheid van Oostkamp ?

Uit de toelichting bij de aanpassing van de meerjarenbegroting bleek dat  de burgemeester de resterende twee jaar van deze legislatuur nog enorm veel projecten wil uitvoeren. Dat doet toch wat de wenkbrauwen fronsen. Want neemt hij niet teveel hooi op zijn vork en vooral zal al wat hij wil doen wel betaalbaar zijn in tijden van hoge energieprijzen en inflatie en de daarbij steeds oplopende loonkosten ? Momenteel denkt de burgemeester dat de gemeente aan het einde van de legislatuur nog financieel gezond zal zijn. Het feit dat een aantal gepland projecten veel duurder zal uitvallen, doet ons toch twijfelen hieraan. Projecten zoals de renovatie van de theaterzaal, de nieuwe zaal in Hertsberge en de renovatie van Sedia tot sociale kruidenier zullen immers respectievelijk 300.000, 690.000 en 450.000 euro meer kosten dan oorspronkelijk begroot. En dit zal hoogstwaarschijnlijk nog niet voldoende zijn. De opvang van de oorlogsslachtoffers uit Oekraine kost ons ook al meer dan 360.000 euro aan opvang en leefloon. Als je al deze cijfers leest denk ik dat voorzichtigheid het codewoord is en dat blijkt toch niet direct uit zijn plannen.

Reorganisatie recyclageparken: aandachtspunten

We zijn absolute voorstander want hierdoor komt er voor alle recyclageparken eenzelfde werking en prijs dus het lijkt ons maar de logica zelve dat dit gebeurd. We hopen dat dit uiteindelijk zo zou kunnen dat elk recyclagepark in gans Vlaanderen op en zelfde manier werkt. Dit zou ons inziens toch heel wat kunnen opleveren voor het klimaat want zo moet men minder verre afstanden afleggen met de auto en zou het sluikstorten toch volgens ons een heel stuk beperkt kunnen worden. wel had raadslid Declerck toch nog wat bedenkingen bij dit voorstel. 

  • Er leeft toch heel wat onrust bij de mensen die er momenteel werken. Zij zullen overgedragen worden naar het statuut dat onder IVBO valt en dus eventueel kunnen ingezet worden wanneer nodig op 1 van de sites van de naburige gemeenten. Daarom vragen we dit met uiterste zorg en respect aan te pakken want ieder van ons weet dat veranderingen toch altijd een beetje wrevel met zich mee kunnen brengen. Voor degenen die echt niet wensen over te stappen wordt er binnen de gemeente een oplossing gezocht.
  • Andere bemerking was waarom er slechts 4 (Beernem, Brugge, Zedelgem en Oostkamp) van de 9 vennoten instappen. Volgens de burgemeester is 1 van de redenen dat niet elke gemeente reeds een weegbrug heeft en dit is natuurlijk noodzakelijk om mee in te stappen. Sommige gemeenten zien deze investering momenteel niet zitten.
  • Ook vragen we ons af waarom Diftar nog niet verder uitgerold wordt. de bevoegde schepen zei dat dit meegenomen wordt in het denkwerk over het beleidsplan van de volgende legislatuur. Wij vinden dit jammer want dit proefproject loopt heel goed in Damme en wij zijn absoluut voor want dit hanteert het principe van de vervuiler betaalt en zorgt mede voor de betere arbeidsomstandigheden van de vuilnisophalers die zo hun rug veel beter kunnen sparen in de al zware omstandigheden die ze moeten werken.
  • Wel zal elke gemeente apart nog kunnen incentives doen waarbij ze bijvoorbeeld de inwoners kunnen een tegoed van enkele euro's geven of zoals wij graag zouden hebben dat het groenafval GRATIS zou zijn.
  • De voltallige gemeenteraad ondersteunde dit voorstel tot harmonisering behalve de groene fractie. Raar maar waar?!

Tot slot. Wist je dat:

  • De onderhandelingen over de nieuw te plaatsen geluidschermen langs de E40 met Vlaanderen in een afsluitende fase zitten. Hopelijk weten we binnenkort hoeveel ons deel zal zijn en waar ze effectief geplaats zullen worden.
  • Dat er de laatste tijd veel meldingen zijn over uitpuilende containers op de begraafplaatsen. Tevens zien we dat de begraafplaatsen bij zonsondergang vaak niet gesloten zijn. Raadslid Robin Declerck bracht deze problematieken naar voor en ze gingen dit nakijken. Zeker nadat er al regelmatig vandalisme op deze bijzonder gevoelige plaatsen voorkwam is en blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is