Gemeenteraadsnieuws januari 2023

Op 24 januari 2023

Wat op een korte gemeenteraad leek, mondde toch uit in een geanimeerde avond. Lees hier hoe onze fractie er in 2023 de politieke spits mee afbeet:

Moeten we de goednieuwsshow van de gemeente niet met een korreltje zout nemen ?

Uit de toelichting van het meerjarenplan van de gemeente in december kwamen een aantal financiële zaken die ons de wenkbrauwen deden fronsen. Er staan immers heel wat investeringen gepland de komende twee jaar waarvan we denken dat de portemonnee van de gemeente dit niet echt toelaat. Denken we daarbij aan de zaal in Hertsberge die veel meer zal kosten dan gedacht, de aanpassingen aan het oude zetelbedrijf sedia tot sociale kruidenier maar ook de aanleg van de nieuwe fietspaden in de Loppemsestraat en nog veel meer.

Raadslid Robin Declerck vertelde het gemeentebestuur dat we hierover ongerust zijn, maar dat werd weggewuifd. Ook op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente suste de burgemeester door te stellen dat alle investeringen doorgaan en dat de belastingen niet zullen stijgen. 

Daags na die nieuwjaarsreceptie was er op het gemeentehuis echter minder reden om feest te vieren. Er kwamen die dag immers 2 offerten binnen over de geplande werken aan de zaal in Hertsberge die maar liefst anderhalf miljoen euro duurder zullen uitvallen dan gedacht. Een deeltje kan men opvangen met nog een verkoop van een gebouw maar het blijft een enorme overschrijding van het oorspronkelijke bedrag en dit slecht voor de eerste werken van de vele die nog volgen.

Op de gemeenteraad van januari herhaalde de N-VA fractie daarom haar vraag of al die investeringen wel haalbaar zijn. Het antwoord blijft ja al denkt de N-VA fractie dat we ons vragen mogen stellen hierbij. Veel gemeenten hebben trouwens al heel wat investeringen geschrapt wegens de dure prijzen. We houden dus zeker een vinger of meer aan de pols.

N-VA vraagt aangepaste parkeerregeling voor zorgverstrekkers

Onze fractie herhaalde nogmaals de vraag of er niet kan gekeken worden voor speciale parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen, huisartsen en kinesisten. Volgens de bevoegde schepen is dit niet nodig. Wij vinden dat dit wel zou mogen zeker wanneer de geplande werken in de schooldreef er komen en alle bovengrondse plaatsen verdwijnen. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat ze telkens ondergronds moeten wat veel tijdsverlies met zich zou meebrengen.

N-VA vraagt aandacht voor verkeersveiligheid in de Veldstraat -Beverhoutsstraat en de Van Calliedreef

Langs de Veldstraat-Beverhoutsstraat en Van Calliedreef staan houten constructies die voor een onduidelijke verkeerssituatie zorgen. Het is immers niet duidelijk of die daar staan om de bermen te beschermen of om het verkeer te beletten in de gracht te rijden. Raadslid Robin Declerck vroeg hierover uitsluitsel van schepen Roels maar blijft op zijn honger zitten. De constructies zouden er zowel voor de verkeersveiligheid staan als voor het beschermen van de berm. In dat geval vindt Declerck dat die constructie consequent langsheen het hele tracé moet staan en dat men de situatie moet opvolgen. De constructies wordt nu immers vaak kapotgereden.

Het gemeentebestuur is naar eigen zeggen op de hoogte en betreuren dat ze zo vaak kapot gereden worden. Wordt hopelijk vervolgd, hersteld en ook overal geplaats want veiligheid en natuurbescherming zijn toch heel belangrijk.

Situatie in de Legendaledreef in Nieuwenhove dient aangepakt te worden

Na de recente werken is er aan één kant van de Legendale een voetpad. Hierbij staat de straatverlichting naast de rijbaan en schijnen de lichten jammergenoeg weg van het voetpad. Dat voetpad ligt er dan ook donker bij wat het gevaarlijk maakt om er te wandelen. Volgens schepen Roels schijnen de lichten naar achteren waardoor de zichtbaarheid op het voetpad toch goed zou moeten zijn maar de N-VA fractie hoopt dat zij dit toch nog eens gaat controleren. 

Omdat er aan de overkant geen voetpaden zijn en enkel groenzones, zijn deze volledig kapot gereden door oa de postbodes. Dat is ook logisch want het is de kortste weg tussen de postbussen. Vandaar de vraag aan de gemeente of er niet beter nagedacht wordt over de aanleg van een strook grasdalen gelegd tussen de diverse percelen. Dit zou het de postbodes niet alleen makkelijker en properder maken maar zou ook de groenzones in ere houden.

N-VA voorstander van de wijzigingen in de recyclage parken voor wat betreft de werking als de tarieven.

Vanuit de andere oppositie kwamen de wijzigingen in de recyclageparken nog eens ter sprake.Daar leek niet iedereen overtuigd. De N-VA heeft hier al lang een duidelijk standpunt: wij zijn voorstander van uniformiteit zowel in werking als tarieven. Dit is volgens ons maar de logica zelve en draagt bij tot beter milieu. Voor wijzigingen vinden we het wel belangrijk dat ook het personeel de keuze krijgt om mee in te stappen of niet en als ze dit doen dat het minstens onder dezelfde of zelfs gunstigere voorwaarden is. De andere oppositiefracties twijfelen hier blijkbaar aan. Wij niet al blijven we dit nauwgezet opvolgen tot aan de verandering die op 01/01/2024 zou ingaan.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is