Gemeenteraadsnieuws september 2022

Op 20 september 2022

De agenda van de gemeenteraad van september was een hele boterham. Onze fractie heeft er haar tanden in gezet en tal van tussenkomsten gedaan:

Wat doet de gemeente om torenhoge energiefacturen te temperen ?

Raadslid Declerck had heel wat vragen voor de bestuursploeg over hoe er met energie omgesprongen wordt binnen de gemeente. Daar lopen de facturen immers ook torenhoog op. Net zoals elk huisgezin kunnen de facturen wat getemperd worden door een aantal aanpassingen door te voeren. Als antwoord op de vragen van raadslid Declerck antwoordde de burgemeester dat de thermostaat in de openbare gebouwen een graadje lager gezet zal worden. Er zal ook gebruik gemaakt worden van slimme verwarming en verlichting zodat die enkel aan staan wanneer bepaalde ruimten effectief gebruikt worden. Ook wordt er gekeken voor de goedkoopste contracten blijft het de vraag of dat nog mogelijk zal zijn aangezien uitgerekend omstreeks deze tijd de laatste leverancier die een vast contract aanbood er ook mee stopt. Wij hopen in elk geval dat deze maatregelen effect zullen hebben op het verbruik en dus ook op de factuur. Als gemeentebestuur moeten we het goede voorbeeld geven in de samenleving.

Gemeente zal niet langer zelf materiaal verhuren aan burgers

Tot op heden had de gemeente heel wat stoelen, tenten, tafels en zo meer in eigen beheer en kon de inwoner daar gebruik van maken. Omdat dit materiaal ondertussen onherroepelijk versleten is kiest de gemeente ervoor om in de plaats van het verhuren van materiaal aan elke inwoner die een feest of event wil organiseren, een budget ter beschikking te stellen zodat dit materiaal gehuurd kan worden op de private markt. Raadslid Vincent Christiaens vroeg aan het gemeentebestuur of dit in de praktijk niet veel duurder zou zijn dan het opnieuw aankopen van materiaal en het terug in eigen beheer verhuren. Vanuit het gemeentebestuur klonk het dat er een proefperiode van een jaar zou ingelast worden om daarna te evalueren wat de beste aanpak is.

Gevaarlijke verkeersituatie wordt aangepakt ter hoogte van Ganzestraat/Kwadeplasstraat/ Rodenbachlaan

Ter hoogte van die samenkomende straten zijn er toch wel enkele onveilige punten die door raadslid Robin Declerck naar voor gebracht werden. Wanneer je de Ganzestraat uitkomt richting Kwadeplasstraat  heb je voorrang van rechts maar het zicht wordt er belemmerd door de haag van een tuin. Daarom wordt er voorgesteld om daar aan de overkant van de straat een spiegel te plaatsen zodat men de verkeerssituatie beter kan inschatten. En wanneer men de Kwadeplasstraat wil uitrijden thv de Rodenbachlaan richting de Valkaart is dit vaak onmogelijk door de auto's en bestelwagens die het zicht ook daar belemmeren. Raadslid Declerck stelde voor om op het eind van de Kwadeplasstraat een nieuw verkeersbord te plaatsen die alle weggebruikers verplicht om naar rechts te rijden, richting rondpunt. Zo kan men op een veilig manier zijn weg richting Valkaart verder zetten. De schepen had er wel oren naar dus hopen we dat dit gerealiseerd kan worden. Enkel blijft er nog steeds het probleem van de vele geparkeerde wagens in de Kwadeplastraat. Hopelijk kan hiervoor ooit een oplossing komen want in geval van ernstige problemen zoals brand zou het wel een moeilijk kunnen worden voor de hulpdiensten.

Werken aan kerk en nieuwe zaal in Hertsberge vallen duurder uit

Nazicht door raadslid Elke Robberechts leerde dat de werken aan de kerk en nieuwe zaal in Hertsberge een pak duurder uitvallen dan begroot. Er zal ongeveer 20% meer budget nodig zijn om het project te realiseren. Raadslid Robberechts vroeg om het project goed op te volgen en ervoor te zorgen dat de parkeermogelijkheden, in combinatie met de passage voor bussen van het openbaar vervoer gewaarborgd bleven.

Onhygiënische toestanden in Kapellestraat

De N-VA fractie krijgt van inwoners regelmatig klachten dat de vrachtwagenbestuurders die in de Kapellestraat parkeren tussen Hotel Van der Valk en het Europaplein hun behoefte doen in het gras naast de fietsbaan. Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarom stelde raadslid Declerck voor om die mensen de kans te geven om naar Van Der Valk te gaan. De burgemeester reageerde dat dit kan dus hopen we dat de vrachtwagenbestuurders daarop attent gemaakt worden. Wel zei hij er nog bij dat hij hoopt dat er met enkele gemeenten samen gezocht kan worden naar een terrein waar deze mensen -waar wij overigens respect voor hebben- in het weekend kunnen verblijven met de nodige voorzieningen. Hopelijk blijven de ongemakken op die manier beperkt.

Raadslid De Baene vraagt om gevaarlijke verkeerssituatie aan Koebroeksdreef aan te pakken

Raadslid Liliane De Baene vroeg om het pad dat vanuit het voetbal uitkomt aan de Koebroeksdreef te voorzien van een rode strook zodat de automobilisten zien dat er daar een potentieel gevaarlijke situatie kan zijn.

N-VA vraagt sensibilisering rond snelheid op jaagpaden

Rond centrum Moerbrugge en de school komt er in de meeste straten een zone 30. “Voor ons staat veiligheid bovenaan maar we pleiten toch voor rationaliteit bij het inplannen van die zone 30. Ook op de jaagpaden mag men die lijn doortrekken. Daar rijden immers geen auto’s maar wel veel speedpedelecs en wielertoeristen die vlotjes de snelheid van 30km/uur overschrijden. Omdat men die moeilijk kan flitsen, vragen wij om ook de gebruikers van de jaagpaden te sensibiliseren. Zo kan iedereen van onze mooie jaagpaden genieten.

JOC ‘t eXperiment wordt gesloopt

Toen we met N-VA Oostkamp in de maand juni de studenten een hart onder de riem gingen steken tijdens de blok merkten we een groot verschil tussen JOC Den Artisjoc in centrum Oostkamp en JOC ‘t eXperiment in Ruddervoorde. JOC Den Artisjoc is proper en gezellig. In ’t Experiment is het de omgekeerde wereld. Dat jeugdhuis is dan wel officieel gesloten maar toch wordt het nog occasioneel gebruikt om studenten een studeerplek te geven. De omstandigheden waarin dat gebeurt zijn er echter niet naar. Bovendien blijkt niet iedereen die er rondhang goede bedoelingen te hebben.  Daarom vroeg raadslid Robin Declerck wat er mee zal gebeuren. Ofwel wordt dit pand met de grond gelijk gemaakt ofwel wordt het grondig gerenoveerd. De burgemeester antwoordde dat er net een sloopvergunning uitgevaardigd is. Volgens ons geen dag te vroeg. Hopelijk komt er wel een alternatief want daar heeft de Ruddervoordse jeugd zeker recht op.

Petanqueveld Korenbloemstraat moet dringend onder handen genomen worden

Nadat de buurt bewoners al enkele mails verstuurd hadden naar de betrokken schepen vroeg raadslid Declerck Robin in de gemeenteraad van mei of men het bestaande petanqueveld in de Korenbloemstraat eens een grondige opknapbeurt kon geven zodat het er opnieuw piekfijn bij zou liggen. Het veld in Kroonhove kan daarbij als goed voorbeeld dienen. In elk geval moet het onkruid dringend gewied worden, het veld zelf terug opgevoerd en effen gelegd worden en de verlichting die nu veel te zwak is en verdoken zit in een boom dringend verplaatst en verled worden. De schepen zou dit meenemen en nu blijkt na maanden dat enkel er eens kruid getrokken is maar al de rest is nog niet gebeurd. Toen ik donderdag laatstleden opnieuw de vraag stelde met wat het verder plan van aanpak is kon hij enkel zeggen dat hij mijn opmerkingen zou meenemen. Wij betreuren dat dit zo lang moet duren zeker nu het sneller donker wordt en de kans om eens te spelen door de gebrekkige verlichting veel minder groot wordt. Hopelijk krijgen we op de volgende gemeenteraad een duidelijk antwoord of zijn de werken ondertussen uitgevoerd.

Fusieplannen deze legislatuur definitief van tafel

De burgemeester kwam nog eens terug op zijn uitnodiging naar buurgemeenten Zedelgem en Beernem om over een fusie te praten. Zijn uitgestoken hand werd niet aanvaard waardoor de fusie deze legislatuur er zeker niet zal komen. Hij was duidelijk ontgoocheld en zei letterlijk verbitterd te zijn.

Sterilisatie katten: sensibiliseren is beter dan verplichten

Onze Vooruit collega's vroegen om de mensen die hulp krijgen van het OCMW hen ook de kans te geven om jaarlijks 2 katten te laten chippen, vaccineren en steriliseren op kosten van de gemeente. Gelukkig is dit niet weerhouden want dit kost enerzijds veel geld en er valt niet te controleren hoeveel katten men heeft dus men zou jaarlijks kunnen blijven aandraven met nieuwe exemplaren van waar ze ook mogen komen. We vinden het belangrijker om in te zetten op sensibilisering waarbij mensen die terecht en huisdier in huis halen er ook op gewezen worden dat een huisdier ook veel financiele consequenties met zich meebrengt en dat men duidelijk op de hoogte moet zijn van wat een huisdier verzorgen inhoudt. We zijn er ons heel erg van bewust dat een huisdier hebben voor veel liefde en genegenheid kan zorgen. Dus we willen dit zeker niet afraden maar men moet toch twee keer nadenken voor men meerdere dieren in huis neemt.

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is