MATTHIAS DIEPENDAELE: VLAANDEREN investeert in KERK WAARDAMME

Op 9 september 2021

Persmededeling

Woensdag 8 september 2021

KABINET VAN DE VLAAMS MINISTER VAN financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

Minister Diependaele investeert in West-Vlaamse erfgoed  

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor twee restauratieprojecten in West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid kent voor deze projecten samen een premie van 250.000 euro toe. Zowel het alleenstaand neoclassicistisch Stapelhuis Entrepot in Oostende als de omgeving rond de parochiekerk Sint-Blasius in Oostkamp wordt opgeknapt. “Eind 2020 wijzigden de premieregels voor onroerend erfgoed. Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed nu via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van die nieuwe regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, aldus minister Diependaele.  

Restauratie van Stapelhuis Entrepot in Oostende

De gevels van het stapelhuis wordt volledig gereinigd en gerestaureerd inclusief herstelling van de belettering ‘Entrepot - Stapelhuis’ en detaillering. Het Stapelhuis Entrepot, gelegen langs de Oostkaai van het Vlotdok, werd in 1906 opgetrokken in monumentale neoclassicistische bouwstijl. In 1981 werden de gevels van het stapelhuis als monument beschermd. Het Stapelhuis Entrepot vormt één geheel met het naastliggend Douanegebouw en Stapelhuis Hangar I. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56834

 

 

Restauratie van de omgeving van de parochiekerk Sint-Blasius in Waardamme (Oostkamp)

De kerk- en pastorieomgeving van Waardamme (Oostkamp) worden heraangelegd. De  herwaardering van de kerk- en pastorieomgeving vertrekt vanuit de historische structuren: het centrale pad naar pastorie, de haag die refereert naar de tuin bij de pastorie, de kasseien … aangevuld met aanpassingen aan hedendaagse noden zoals integrale toegankelijkheid, duurzaamheid en een onderhoudsvriendelijk en klimaatrobuust karakter. De uitwerking van het ontwerp maakt de historische elementen terug zichtbaar en gebeurde in nauw overleg met alle betrokken actoren en met een inspraakmoment voor de bewoners.

De omgeving rond de parochiekerk is een vrij gaaf bewaarde dorpskern, waarvan de huidige aanleg grosso modo teruggaat op de 18de-eeuwse situatie zoals afgebeeld op de Ferrariskaarten (1770- 1778) en wordt bepaald door de georiënteerde parochiekerk gelegen midden kerkhof met afzomende beplanting en het omlopend kerkpad, de ommegang ter ere van de Heilige Blasius en de kerkhofmuur ten oosten. Ten noorden ervan de vroegere pastorie met bijbouw en het achterliggend gekasseid plein ter vervanging van de voormalige pastorietuin. De omgeving rond de parochiekerk is sinds 2000 beschermd als dorpsgezicht. Voor de heraanlegwerken is een premie van 150.000 euro toegekend.

 

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88353

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is