N-VA Beernem, Oostkamp en Zedelgem vragen duidelijkheid over fusieverhaal

Op 11 mei 2022

Vormen Beernem, Oostkamp en Zedelgem straks de tiende nieuwe fusiegemeente in Vlaanderen? “Sinds een artikel in de Krant van West-Vlaanderen midden april gonst het van de geruchten en is er veel onduidelijkheid over de toekomst van de drie gemeenten. De definitieve beslissing om te fuseren moet uiterlijk genomen worden op 31 december 2022.  En voor die beslissing valt, is eerst een formeel en uitgebreid onderzoekstraject nodig. Onze partij  wil duidelijkheid over alle stappen die de voorbije maanden in dat verband werden genomen”, stellen Gijs Degrande (N-VA Beernem), Niko Larock (N-VA Zedelgem) en Robin Declerck (N-VA Oostkamp) in een gezamenlijk persbericht. De drie N-VA-afdelingen dienden daarom elk een uitgebreide lijst van vragen in bij hun burgemeester en meerderheidspartijen.

Intussen staan in Vlaanderen al negen fusiegemeenten op til die in 2025 willen samensmelten. Niet toevallig want naast een tijdelijke verhoging van het aantal schepenen zorgt de Vlaamse overheid met de overname van een deel van de schuld voor een tweede, stevige stimulans. Indien Oostkamp, Beernem en Zedelgem straks zouden fuseren, betekent dat een éénmalige fusiebonus van 31,5 miljoen euro.

Andere gemeentes in de running?

Burgemeester Jan Dekeyser van Oostkamp lanceerde in de Krant van West-Vlaanderen op 15 april 2022  een naar eigen zeggen strategische voorzet voor een fusie tussen Oostkamp, Beernem en Zedelgem. “Hebben de drie gemeenten effectief de intentie om te fuseren? Wie zijn de potentiële partners? Zijn er nog andere gemeentes in de running? En hoe werden die geselecteerd en welke criteria speelden daarbij een rol”, vraagt voorzitter en fractieleider van N-VA Oostkamp Robin Declerck zich af.

Definitieve beslissing op 31 december 2022

In kader van de vrijwillige fusies maakte het Agentschap Binnenlands Bestuur alvast een uitgebreid draaiboek op met een overzicht van de verschillende stappen en aspecten die bij een fusie van gemeenten komen kijken. De definitieve beslissing om te fuseren moet uiterlijk op 31 december van dit jaar gebeuren.  Maar daarvoor moet er eest een formeel onderzoekstraject gebeuren. “Die bestaat uit een SWOT-analyse en een financiële staat van de nieuwe gemeente. Daarnaast moet ook een inventarisatie gebeuren van het personeelsbestand, de belastingen, de gemeentelijke reglementen en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, enz. Kortom, een essentieel en omvangrijk onderzoek”, verduidelijkt Niko Larock, voorzitter van N-VA Zedelgem. 

Wijken en dorpen bewaren en versterken

Volgens Gijs Degrande, fractieleider van N-VA Beernem, moet een fusie om de juiste reden gebeuren en is een stevig draagvlak bij de bevolking noodzakelijk.  “Schaalvergroting en samenwerking bieden heel wat voordelen. Maar voor de N-VA is de zorg van onze lokale gemeenschappen, wijken en dorpen even belangrijk. Dat waardevolle weefsel moeten we bewaren en versterken. Een fusie leg je niet van bovenaf op maar moet van onderuit komen. In de eerste plaats is dus een duidelijke visie nodig hoe we én de bestuurskracht van de drie gemeenten kunnen versterken én hoe we tegelijk onze lokale gemeenschap beschermen. Pas dan kan duidelijk worden of en op welke wijze de krachten best gebundeld worden,  een fusie of een ander samenwerkingsverband, en met welke partners.”

Hoe burgers en stakeholders betrekken in fusieverhaal

De N-VA-afdelingen van Beernem, Oostkamp, Zedelgem vragen daarom aan de burgemeesters en meerderheidspartijen om snel klare wijn te schenken. “Wie praat met wie en waarover? Op dit moment is dat koffiedik kijken. Zo stelden we de vraag welke fases van het onderzoekstraject al zijn opgestart en afgelegd zijn. Ook willen we inzage in alle verslagen en documenten van de lopende gesprekken op zowel politiek als ambtelijk niveau. En we vragen ook duidelijkheid over hoe de verschillende stakeholders en onze burgers worden betrokken in een mogelijk fusieverhaal”, besluiten Robin Declerck, Niko Larock en Gijs Degrande.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is