Bestuur

Robin Declerck

voorzitter

Martijn Rogiers

onder-voorzitter

Vicky Wittouck

secretaris

Stefaan Bollaert

web-verantwoordelijke en communicatie-verantwoordelijke

Veerle Hutsebaut

penningmeester

Pieter Lescouhier

ledenverantwoordelijke en verantwoordelijke jongerenwerking

Elke Robberechts

verantwoordelijke HAH-bladen

Els Sarazyn

organisatieverantwoordelijke

Liliane De Baene

bestuurslid

Vincent Christiaens

bestuurslid

Juri Renson

bestuurslid

Inge Van Reybrouck

bestuurslid